เปิดธุรกิจเกี่ยวกับห้องพักรายวัน ที่เชียงคำ แต่ลูกค้าน้อยมาก อาจจะเพราะยังไม่เป็นที่รู้จักเนื่องจากเป็นธุรกิจที่เพิ่งเปิดใหม่ จากนั้นก็ได้ใช้บริการกับทาง MeWeb ให้เข้ามาช่วยดูแลเรื่องเว็บไซต์และการตลาดออนไลน์ ทำให้ปัจจุบันห้องพักเต็มทุกวัน