องค์ประกอบสำคัญในการทำเว็บไซต์

1. การเลือกใช้ #Domain name
ควรเลือกใช้ Domain name ที่จำได้ง่าย สะกดง่าย ที่สำคัญต้องบ่งบอกถึงธุรกิจของคุณโดยตรง นั่นจะทำให้ผู้ใช้บริการเข้าใจเนื้อหาบนเว็บไซต์ได้ในทันที

2. Hosting
การเลือกใช้บริการ Hosing ควรเลือกบริการเว็บที่ดูแล Support เว็บไซต์ของเราได้เป็นอย่างดี Server มีความเสถียรสูง จึงสามารถทำให้เว็บไซต์คุณมีความต่อเนื่องในการทำงาน และนี้อาจเพิ่มโอกาสให้ธุรกิจคุณเป็นที่รู้จักมากขึ้นบนโลกออนไลน์ในวงกว้างเพิ่มมากขึ้น

3. เรียบง่าย แต่ดึงดูด
เมื่อเข้าไปในเว็บไซต์ ควรมีรูปแบบที่เรียบง่าย ไม่ซับซ้อน มีเนื้อหาที่ชัดเจน ซึ่งนั้นจะทำให้เว็บไซต์ของคุณโดดเด่น เพิ่มความน่าสนใจของเว็บไซต์เข้าไปในตัว

4. กราฟฟิก (Graphic)
ดวงตาเป็นหน้าต่างของหัวใจหนใด กราฟฟิกบนเว็บไซต์ก็เป็นหน้าตาให้เว็บไซต์ของธุรกิจเราหนนั้น!! การมีองค์ประกอบทั้ง ภาพ สี อักษรที่ดี อยู่บนเว็บไซต์ของเรา ถือเป็นการนำชัยให้ธุรกิจของเราไปมากกว่าครึ่ง !!! 😉