ลูกค้าต้องการ เว็บไซต์เครื่องมืออุตสาหกรรม ลูกค้าเลือกใช้แพ็กเกจ Custom เพื่อที่จะแสดงข้อมูลและสินค้าที่ให้บริการต่างๆ และเลือกจัดทำเป็นเว็บไซต์ 2 ภาษา เพื่อเข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้มากขึ้น ทางบริษัทก่อตั้งขึ้นจากความตั้งใจมุ่งมั่นที่จะเป็นห้องปฏิบัติการสอบเทียบเครื่องมือวัด อุตสาหกรรมที่มีความเที่ยงตรงแม่นยำโดยคำนึงถึงความต้องการของลูกค้าเป็นสำคัญ มีการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในการสอบเทียบและการทวนสอบ รวมถึงการให้คำปรึกษาและบริการหลังการขาย ทีมงานจึงได้ออกแบบเว็บไซต์ให้ใช้งานง่าย พร้อมกับรองรับการแสดงผลแบบ Responsive รองรับทุกอุปกรณ์การใช้งาน
เข้าชมเว็บไซต์ ได้ที่ : www.sr-metro.co.th