ลูกค้าต้องการ ทำเว็บไซต์ชมรมปรึกษาคดีฟรี ทั่วประเทศ ให้บริการด้านคำปรึกษาจากทนายความผู้ที่มีความเชี่ยวชาญ ชำนาญการ ชำนาญงาน ให้กับประชาขนทั่วไปที่ได้รับความเดือดร้อน และหรือได้รับความเสียหายจากการกระทำอันไม่ชอบด้วยกฎหมาย และไม่ได้รับความเป็นธรรมโดยตรง โดยสามารถขอรับการบริการในช่วงเวลา สถานที่ที่ และช่องทางการให้บริการด้านคำปรึกษาอย่างหลายรูปแบบ โดยข้อมูลทุกอย่างจะถูกเก็บเป็นความลับ ทีมให้คำปรึกษาและบริการดุจพี่น้องหรือญาติมิตร โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ลูกค้าเลือกใช้แพ็กเกจ Custom  ทีมงานจึงออกแบบให้ใช้งานง่าย และรองรับการแสดงผลแบบ Responsive ทุกอุปกรณ์การใช้งาน

 

เข้าชมเว็บไซต์ ได้ที่ : www.ชมรมปรึกษาคดีฟรี.com