ลูกค้าต้องการ ทำเว็บไซต์ เกี่ยวกับธุรกิจรับซื้อและรับประมูลเศษเหล็ก  โดยลูกค้ามีข้อมูลไม่มาก จึงเลือกใช้ทำเว็บไซต์แพ็กเกจ Starter  ทีมงานจึงได้ออกแบบเว็บไซต์ให้รองรับ Responsive และใช้โทนตามLogo คือ สีฟ้า น้ำเงิน ขาว
เข้าชมเว็บไซต์ ได้ที่ :  www.4n-chokpattana.com