ลูกค้าต้องการ ทำเว็บไซต์มหาวิทยาลัย  เพื่อบอกรายละเอียดเกี่ยวกับภาควิชาครุศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ลูกค้าเลือกใช้แพ็กเกจ Custom  โดยเน้นไปทางด้าน “การผลิตบัณฑิตด้านการศึกษา” หลักสูตรที่เปิดสอนในปัจจุบัน ได้แก่ หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเรียนรู้ ประกอบด้วย 3 สาขาวิชาเอก สาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา , สาขาวิชาภาษาอังกฤษศึกษา, สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา ทั้งนี้ยังสามารถติดตามข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ ของคณะได้ผ่านทางเว็บไซต์ หรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถติดต่อตามรายละเอียดที่หน้าเว็บไซต์ได้เลย ทีมงานจึงออกแบบให้ใช้งานง่าย ดูสวยงาม อ้างอิงโทนสีเว็บไซต์ให้เข้ากับตัวโลโก้ และรองรับการแสดงผลแบบ Responsive ทุกอุปกรณ์การใช้งาน

 

เข้าชมเว็บไซต์ได้ที่ :  www.dededu2022.kps.ku.ac.th