ลูกค้าต้องการ ทำเว็บไซต์กรมโรงงานอุตสาหกรรม  ที่เป็นโครงการพัฒนาและยกระดับผู้ประกอบการตัดการของเสียอันตรายภาคอุตสาหกรรม ลูกค้าเลือกใช้แพ็กเกจ Gold  เพื่อชี้แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับโครงการ ข่าวสาร/กิจกรรมต่างๆ ของโครงการ ผลงานที่ผ่านมา ข้อมูล/คู่มือที่เผยแพร่ รวมถึงการติดต่อโครงการเพื่อสอบถามข้อมูลต่างๆ ทีมงานจึงออกแบบให้ใช้งานง่าย และรองรับการแสดงผลแบบ Responsive ทุกอุปกรณ์การใช้งาน

 

เข้าชมเว็บไซต์ ได้ที่ : www.induswaste.com