ลูกค้าต้องการ ทำเว็บไซต์บริษัท เกี่ยวกับธุรกิจขนส่งสินค้า ขนย้ายสินค้าต่างๆ โดยลูกค้าต้องการโทนสีฟ้า และเลือกใช้แพ็กเกจ Starter เป็นแพ็กเกจหน้าเดียว ซึ่งแพ็กเกจทำเว็บไซต์นี้ เหมาะสมกับธุรกิจที่มีข้อมูลไม่เยอะมาก สามารถจบได้ภายในหน้าเดียว 

เข้าชมเว็บไซต์ ได้ที่ : https://thanakorntransport.com