Site map คืออะไร สำคัญกับการทำเว็บไซต์มากขนาดไหน

ความหมายของ Site map คือ แผนที่เว็บไซต์ หรือแผนผังเว็บไซต์ ที่เป็นส่วยช่วยอธิบายโครงสร้างบนหน้าเว็บไซต์องเรา หรือในอีกนัยหนึ่ง การมี site map นั้นก็เพื่อให้ user ที่เข้าชมหน้าเว็บไซต์ได้เห็นภาพรวมของเว็บไซต์ ว่าบนเว็บไซต์นั้นมีข้อมูลเนื้อหา หรือสามารเชื่อมโยงถึงหน้าไหนได้บ้าง หรือที่เข้าใจง่ายไปกว่านั้นให้เรานึกถึงหน้าสารบัญที่บอกข้อมูลรายละเอียดว่าเนื้อหาภายในหนังสือเล่มนั้นจะบอกข้อมูลอะไรไว้บ้าง แล้วเราจะได้อะไรจากหนังสือเล่มนั้นนั่นเอง 🌏
แล้วมันสำคัญอย่างไร การมี site map บนหน้าเว็บไซต์นั้น ก็เป็นตัวช่วยในการบอกเล่าเรื่องราว เนื้อหา ว่าเว็บไซต์เรามีกี่หน้า และในแต่ละหน้าเกี่ยวข้องกับอะไรบ้าง เมื่อ user เข้าใช้งานบนหน้าเว็บไซต์ก็สามารถที่จะรู้รายละเอียดบนหน้าเว็บไซต์ทั้งหมดภายในเพจเดียว เช่นเดียวกันกับ สารบัญ ที่ระบุเนื้อหาภายในหนังสือ ที่ถูกรวบรวมไว้ในหน้าเดียวเช่นกัน ซึ่งความสำคัญของ Site map นั้นยังเป็นส่วนช่วยสำคัญที่จะทำให้เว็บไซต์ของเราติดหน้า Search ได้เพราะจะมีการเก็บข้อมูลจาก Google bot ที่จะวิ่งเข้ามาเก็บข้อมูล ซึ่งเป็นตัวช่วยสำคัญกับอันดับบน SEO เป็นอย่างมาก

เช่นนั้นจึงสรุปได้ว่าการที่เราวางแผนทำแผนพังบนเว็บไซต์ของเราได้ออกมาเป็นข้อมูลที่ละเอียดและครบถ้วนจึงเป็นตัวช่วยสำคัญกับธุรกิจที่ต้องการผลลัพท์ที่ดีในการขายสินค้าหรืองานบริการนั่นเอง ‼️