ตัวอย่างผลงานของ MeWeb

เว็บไซต์ทนายความทั่วประเทศ

ลูกค้าต้องการ ทำเว็บไซต์ทนายความทั่วประเทศ ลูกค้าเลือกใช้แพ็กเกจ Custom เพื่อหน้าเว็บจะได้แบ่งหมวดหมู่หรือหัวข้อที่มีให้บริการที่ชัดเจน สามารถค้นหาหัวข้อได้โดยง่าย โดยทีมงานทนายให้คำปรึกษา บริการดุจญาติมิตร ไม่คิดค่าใช้จ่าย สามารถกรอกข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับข้อมูลเบื้องต้นของผู้ใช้บริการได้ที่หน้าเว็บไซต์ หรือกรอกข้อมูลเบื้องต้นของทนายฯที่อยากให้รับเรื่อง เพื่อปรึกษาก็ได้เช่นกัน ทีมงานจึงออกแบบให้ใช้งานง่าย ดูสวยงาม และรองรับการแสดงผลแบบ Responsive ทุกอุปกรณ์การใช้งาน

เข้าชมเว็บไซต์ ได้ที่ : www.ทนายความทั่วประเทศ.com

คลิกดูเพิ่มเติม

เว็บไซต์ทนายปรึกษาฟรี

ลูกค้าต้องการ ทำเว็บไซต์ทนายปรึกษาฟรี ให้คำปรึกษาจากทนายความผู้ที่มีความเชี่ยวชาญ ชำนาญการ ชำนาญงาน ให้คำปรึกษา บริการดุจญาติมิตร ไม่คิดค่าใช้จ่าย เป็นเว็บไซต์ที่ให้บริการประชาขนทั่วไปที่ได้รับความเดือดร้อน และหรือได้รับความเสียหาย ลูกค้าเลือกใช้แพ็กเกจ Custom เป็นเว็บไซต์ทนาย ช่องทางการให้บริการด้านคำปรึกษาอย่างหลายรูปแบบ หรือสามารถปรึกษาผ่าน Line ได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ทีมงานจึงออกแบบให้ใช้งานง่าย ดูสวยงาม และรองรับการแสดงผลแบบ Responsive ทุกอุปกรณ์การใช้งาน

เข้าชมเว็บไซต์ ได้ที่ : www.ทนายปรึกษาฟรี.com

คลิกดูเพิ่มเติม

เว็บไซต์ทนายอาสา

ลูกค้าต้องการ ทำเว็บไซต์ทนายความอาสา ให้คำปรึกษาจากทนายความผู้ที่มีความเชี่ยวชาญ ชำนาญการ ชำนาญงาน ให้กับประชาขนทั่วไปที่ได้รับความเดือดร้อน และหรือได้รับความเสียหายจากการกระทำอันไม่ชอบด้วยกฎหมาย และไม่ได้รับความเป็นธรรมโดยตรง โดยสามารถขอรับการบริการในช่วงเวลา สถานที่ที่ และช่องทางการให้บริการด้านคำปรึกษาอย่างหลายรูปแบบ ลูกค้าเลือกใช้แพ็กเกจ Custom ทีมงานจึงออกแบบให้ใช้งานง่าย ดูสวยงาม และรองรับการแสดงผลแบบ Responsive ทุกอุปกรณ์การใช้งาน

เข้าชมเว็บไซต์ ได้ที่ : www.ทนายอาสา.com

คลิกดูเพิ่มเติม

เว็บไซต์ทนายความ

ลูกค้าต้องการ ทำเว็บไซต์ทนายความ ลูกค้าเลือกใช้แพ็กเกจ Custom เป็นเว็บไซต์ที่จัดทำขึ้นเพื่อกลุ่มคนที่มีปัญหาสามารถโทรปรึกษาหรือสอบถามกับทนายได้โดยตรง ทีมทนายพร้อมยื่นมือให้ความช่วยเหลือ หรือให้คำแนะนำที่เหมาะสม โดยหน้าเว็บจะมีข้อมูลต่างๆ ให้บุคคลที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดก่อนโทรไป มีทั้งข้อมูลของบริษัท บริการ ขอบเขตอำนาจหน้ที่ ข้อร้องเรียน ปรึกษา ลงทะเบียนเพื่อรับบริการ ข่าวสารกฎหมายใหม่ต่างๆ ทีมงานจึงออกแบบให้ใช้งานง่าย ดูสวยงาม และรองรับการแสดงผลแบบ Responsive ทุกอุปกรณ์การใช้งาน

เข้าชมเว็บไซต์ ได้ที่ : www.สภาทนายความ-ชมรมปรึกษาคดีฟรีทั่วประเทศ.com

คลิกดูเพิ่มเติม

เว็บไซต์กฎหมาย

ลูกค้าต้องการ ทำเว็บไซต์กฎหมาย PDPA (Personal Data Protection Act) คือ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ที่คอยควบคุมไม่ให้องค์กรนำข้อมูลส่วนตัวของคุณไปใช้โดยไม่ได้รับความยินยอม ซึ่งในแง่บริษัทจะต้องปรับตัว ปรับระบบเพื่อให้สอดรับกับกฏหมาย PDPA ซึ่งปัจจุบันบังคับใช้แล้ว เพราะปัจจุบัน การใช้อินเตอร์เน็ต ทำธุรกรรมออนไลน์ใดๆ ลูกค้าเลือกใช้แพ็กเกจ Silver ทีมงานจึงออกแบบให้ใช้งานง่าย ดูสวยงาม และรองรับการแสดงผลแบบ Responsive ทุกอุปกรณ์การใช้งาน

เข้าชมเว็บไซต์ ได้ที่ : www.baseconsultant.net

คลิกดูเพิ่มเติม

เว็บไซต์ชมรมปรึกษาคดีฟรี

ลูกค้าต้องการ ทำเว็บไซต์ชมรมปรึกษาคดีฟรี ทั่วประเทศ ให้บริการด้านคำปรึกษาจากทนายความผู้ที่มีความเชี่ยวชาญ ชำนาญการ ชำนาญงาน ให้กับประชาขนทั่วไปที่ได้รับความเดือดร้อน และหรือได้รับความเสียหายจากการกระทำอันไม่ชอบด้วยกฎหมาย และไม่ได้รับความเป็นธรรมโดยตรง ทีมให้คำปรึกษาและบริการดุจพี่น้องหรือญาติมิตร โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ลูกค้าเลือกใช้แพ็กเกจ Custom  ทีมงานจึงออกแบบให้ใช้งานง่าย และรองรับการแสดงผลแบบ Responsive ทุกอุปกรณ์การใช้งาน

เข้าชมเว็บไซต์ ได้ที่ : www.ชมรมปรึกษาคดีฟรี.com

คลิกดูเพิ่มเติม

เว็บไซต์ทนายความ

ลูกค้าต้องการ ทำเว็บไซต์ ทนายความ โดยต้องการแสดงข้อมูลเกี่ยวกับข้อกฎหมายต่างๆ โดยแบ่งแยกตามแต่ละคดี ทีมงานจึงได้ ออกแบบเว็บไซต์ โดยใช้โทนสีน้ำเงินขาว และแบ่งหมวดหมู่ให้ดูใช้งานง่าย
แสดงข้อมูลครบถ้วนตามที่ลูกค้าต้องการ

เข้าชมเว็บไซต์ ได้ที่ : www.ปรึกษาคดีฟรี.com

คลิกดูเพิ่มเติม