ตัวอย่างผลงานของ MeWeb

เว็บไซต์กรมโรงงานอุตสาหกรรม

ลูกค้าต้องการ ทำเว็บไซต์กรมโรงงานอุตสาหกรรม  ที่เป็นโครงการพัฒนาและยกระดับผู้ประกอบการตัดการของเสียอันตรายภาคอุตสาหกรรม ลูกค้าเลือกใช้แพ็กเกจ Gold  เพื่อชี้แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับโครงการ ข่าวสาร/กิจกรรมต่างๆ ของโครงการ ผลงานที่ผ่านมา ข้อมูล/คู่มือที่เผยแพร่ รวมถึงการติดต่อโครงการเพื่อสอบถามข้อมูลต่างๆ ทีมงานจึงออกแบบให้ใช้งานง่าย และรองรับการแสดงผลแบบ Responsive ทุกอุปกรณ์การใช้งาน

เข้าชมเว็บไซต์ ได้ที่ : www.induswaste.com

คลิกดูเพิ่มเติม

เว็บไซต์อุตสาหกรรมกระดาษ

ลูกค้าต้องการ ทำเว็บไซต์อุตสาหกรรมกระดาษ ผลิตแกนกระดาษ กระดาษคราฟท์ แกนเหล็ก แกน PVC และยังให้บริการงานด้านการแปรรูป ตัดโลหะ พลาสติกต่างๆ ตามที่ลูกค้าต้องการ ลูกค้าเลือกใช้แพ็กเกจ Silver บริษัทฯ นั้นมีประสบการณ์เกี่ยวกับ อุตสาหกรรมกระดาษไม่น้อยกว่า 30 ปี ทีมงานจึงออกแบบให้ใช้งานง่าย โทนสีเว็บเน้นเป็นสีน้ำเงิน-ขาว และเหลือง เพื่อให้เข้ากับโลโก้ของบริษัท และรองรับการแสดงผลแบบ Responsive ทุกอุปกรณ์การใช้งาน

เข้าชมเว็บไซต์ ได้ที่ : www.goldstarpaper.com

คลิกดูเพิ่มเติม

เว็บไซต์เครื่องมืออุตสาหกรรม

ลูกค้าต้องการ เว็บไซต์เครื่องมืออุตสาหกรรม ลูกค้าเลือกใช้แพ็กเกจ Custom เพื่อที่จะแสดงข้อมูลและสินค้าที่ให้บริการต่างๆ และเลือกจัดทำเป็นเว็บไซต์ 2 ภาษา เพื่อเข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้มากขึ้น ทีมงานจึงได้ออกแบบเว็บไซต์ให้ใช้งานง่าย พร้อมกับรองรับการแสดงผลแบบ Responsive รองรับทุกอุปกรณ์การใช้งาน

เข้าชมเว็บไซต์ ได้ที่ : www.sr-metro.co.th

คลิกดูเพิ่มเติม

ตัวอย่างเว็บไซต์บริษัทอุตสาหกรรรม

ลูกค้าต้องการ ทำเว็บไซต์บริษัท  เกี่ยวกับอุปกรณ์เครื่องจักรอุตสาหกรรม โดยลูกค้าต้องการทำเว็บไซต์หลายภาษา คือ ไทย อังกฤษ ญี่ปุ่น ลูกค้าต้องการโทนสีเว็บไซต์ตามโลโก้ รวมถึงการจัดวางของอุปกรณ์เครื่องจักรต่างๆ ให้ใช้งานง่าย ทางทีมงานจึงออกแบบให้รูปแบบดูใช้งานง่าย ออกแบบตามที่ลูกค้าต้องการ แสดงข้อมูลด้านบริการและผลงานชัดเจน
เข้าชมเว็บไซต์ ได้ที่ :
new-dek.com/

คลิกดูเพิ่มเติม

ตัวอย่างเว็บไซต์บริษัทเกี่ยวกับอุตสาหกรรม

ลูกค้าต้องการ ทำเว็บไซต์ธุรกิจ บริษัท เกี่ยวกับอุตสาหกรรมเครื่องจักร โดยลูกค้าต้องการเว็บไซต์ที่ทันสมัย เนื่องจากเป็นบริษัทเกี่ยวกับเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ทางเราจึงได้ออกแบบเว็บไซต์โดยใช้โทนสี น้ำเงิน แดง อ้างอิงตามสีของ Logo และทำเว็บไซต์ให้รองรับทุกอุปกรณ์การใช้งานอีกด้วย 

เข้าชมเว็บไซต์ ได้ที่ :
thaissangyong.com

คลิกดูเพิ่มเติม