ตัดสินใจอยู่นานในการเลือกบริษัทที่จะทำเว็บไซต์ให้กับโรงงานสกรีนแก้วของเรา เป้าหมายหลักต้องการใช้เว็บไซต์เพื่อไปทำโฆษณาต่อ และจากที่ได้ศึกษามาก่อนที่จะจ้างทำเว็บไซต์ ก็สนใจตัว WordPress ที่เห็นค่อนข้างใช้กันหลากหลาย และทาง MeWeb เองก็ตอบโจทย์สามารถที่จะออกแบบเว็บไซต์ได้ตามที่โรงงานเราต้องการ และยังให้คำแนะนำได้ดีมากเกี่ยวกับ Content ทำให้ผลงานออกมาประทับใจมาก และเราสามรถนำเว็บไซต์ไปทำโฆษณาต่อได้ ซึ่งได้ผลตอบรับดีมากๆ ด้วย