การทำ website กับ MeWeb หรือถามว่าทำไมต้องทำ website กับ MeWeb ที่ตัดสินใจเพราะว่า MeWeb มีความรู้หลายส่วน ทั้ง กราฟฟิก /marketing /Web design / Web programing ทำให้ขั้นตอนการบริฟและทำงานนั้นกระชัด ไม่ต้องพูดเยอะ และงานมีคุณภาพ สุดท้ายมี service mind และนิสัยดีด้วยครับ