เทคนิคดีๆ ช่วยให้การใช้อีเมลดู Pro ยิ่งขึ้น

📨 นอกจากหลายๆ เทคนิคทั่วไปที่เรารู้และมักใช้กันใน Gmail แล้ว แต่ แต่ แต่ ก็ยังมีเทคนิคบางอย่างที่อาจจะไม่ค่อยรู้กันมากนัก