การทำเว็บไซต์ จำเป็นขนาดไหนในยุคปัจจุบัน

ในสมัยที่เทคโนโลยีและอินเทอร์เน็ตก้าวไปข้างหน้าอย่างไม่หยุดยั้ง คำถามเกี่ยวกับความจำเป็นของการทำเว็บไซต์ยังคงเป็นหัวข้อที่น่าสนใจ