Site map คืออะไร สำคัญกับการทำเว็บไซต์มากขนาดไหน

Site map คืออะไร สำคัญกับการทำเว็บไซต์มากขนาดไหน

คำถามที่กล่าวมาข้างต้นนั้นมักเป็นคำถามที่หลาย ๆ คนค้นหาคำตอบ ซึ่งคำตอบของมันอาจจะไม่ได้ไกลตัวไปกว่าที่เราคิดไว้นัก ดังนั้นวันนี้แอดจึงหาคำตอบ