ทำไมต้อง WordPress?

ทำไมต้อง WordPress?

เว็บไซต์ที่เป็นตัวช่วยในการสร้างเว็บไซต์ที่สะดวก รวดเร็ว ประหยัดและเวลากว่าวิธีอื่นๆ ก็คือ WordPress หรือ CMS(Contents Management System) ที่เป็นโปรแกรมกึ่งสำเร็จรูป