Scammer นักต้มตุ๋นออนไลน์

Scammer นักต้มตุ๋นออนไลน์

⛔ ปัจจุบันมี “นักต้มตุ๋นออนไลน์ หรือ Scammer” เกิดขึ้นมาเยอะมาก เพื่อที่จะหลอกลวงเอาเงินของเรา โดยทั่วไปมักจะมีกรรมวิธีต่างๆ หลอกล่อให้เราเชื่อใจและโอนเงิน