บริการโฆษณาออนไลน์

บริษัทรับทำโฆษณาออนไลน์ เราให้บริการโฆษณาผ่าน Google Ads , Facebook Ads
บริการโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการทำโฆษณาโดยตรง เราจะช่วยให้ธุรกิจของคุณเข้าถึงกลุ่มลูกค้าในตลาดออนไลน์มากขึ้น ช่วยเพิ่มยอดขายให้กับธุรกิจของคุณเติบโตขึ้น


บริษัทฯ ได้รับการรับรองจาก Google Partner

โฆษณาผ่าน Google Ads, Facebook Ads

แพ็กเกจ GA-1

งบประมาณไม่เกิน
10,000.-
ค่าบริการ 2,000.-
null
เราช่วยวิเคราะห์ Keyword ให้
null
ไม่จำกัด Keyword (พิจารณาตามความเหมาะสม)
null
สร้างโฆษณา คิด content โฆษณา
null
ส่งรายงานทุกสัปดาห์
null
คำนวณงบประมาณ
null
ผู้เชี่ยวชาญดูแล พร้อมให้คำแนะนำตลอดการทำโฆษณา
null
เติมงบประมาณเพิ่มได้
null
ระยะเวลา 30 วัน

แพ็กเกจ GA-2

งบประมาณไม่เกิน
20,000.-
ค่าบริการ 2,500.-
null
เราช่วยวิเคราะห์ Keyword ให้
null
ไม่จำกัด Keyword (พิจารณาตามความเหมาะสม)
null
สร้างโฆษณา คิด content โฆษณา
null
ส่งรายงานทุกสัปดาห์
null
คำนวณงบประมาณ
null
ผู้เชี่ยวชาญดูแล พร้อมให้คำแนะนำตลอดการทำโฆษณา
null
เติมงบประมาณเพิ่มได้
null
ระยะเวลา 30 วัน

แพ็กเกจ GA-3

งบประมาณไม่เกิน
30,000.-
ค่าบริการ 3,000.-
null
เราช่วยวิเคราะห์ Keyword ให้
null
ไม่จำกัด Keyword (พิจารณาตามความเหมาะสม)
null
สร้างโฆษณา คิด content โฆษณา
null
ส่งรายงานทุกสัปดาห์
null
คำนวณงบประมาณ
null
ผู้เชี่ยวชาญดูแล พร้อมให้คำแนะนำตลอดการทำโฆษณา
null
เติมงบประมาณเพิ่มได้
null
ระยะเวลา 30 วัน

แพ็กเกจ GA-4

งบประมาณไม่เกิน
45,000.-
ค่าบริการ 3,500.-
null
เราช่วยวิเคราะห์ Keyword ให้
null
ไม่จำกัด Keyword (พิจารณาตามความเหมาะสม)
null
สร้างโฆษณา คิด content โฆษณา
null
ส่งรายงานทุกสัปดาห์
null
คำนวณงบประมาณ
null
ผู้เชี่ยวชาญดูแล พร้อมให้คำแนะนำตลอดการทำโฆษณา
null
เติมงบประมาณเพิ่มได้
null
ระยะเวลา 30 วัน

**หมายเหตุ ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม**
**ทางเราไม่ให้บริการทำโฆษณาให้กับธุรกิจที่ผิดกฎหมายทุกกรณี หากพบจะทำการปิดทันที โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า และไม่คืนเงินทุกกรณี**

ต้องการให้เราติดต่อกลับ