💼 มาแน่ แม่จ๋า อาชีพสายงานดิจิทัล แห่งอนาคต …. ✨

1. การตลาด
การทำการตลาด ซึ่งในปัจจุบัน คงจะถูกจับยกขึ้นหิ้งแล้ว สำหรับการตลาดแบบออนไลน์ โดยใช้ สื่อ Social Media ต่าง ๆ เบิกทางให้ธุรกิจหรือการขายนั้นไปไกลกว่าเคย ซึ่งนั้นก็เป็นโอกาสที่ดีงามสำหรับ นักการตลาดที่มีทักษะที่ช่ำชองด้าน Social พ่วงกับมีความคิดที่สร้างสรรค์ เท่านี้ตำแหน่งงานสาย Marketing การตลาด คงอยู่ใกล้เราเพียงเอื้อมมือ

2. ออกแบบ อีกสายอาชีพหนึ่งที่เป็นที่น่าสนใจมาสักระยะหนึ่ง ซึ่งก็เป็นอีกสายอาชีพหนึ่งที่ต้องใช้ความสามารถในการจินตนาการค่อนข้างสูง มีความสามารถในการใช้โปรแกรมตกแต่ง ตัดต่อรูปต่าง ๆ

3. คอนเทนต์ เป็นสายอาชีพที่เป็นที่ต้องการในโลกปัจจุบันเป็นอย่างมาก เพราะในสมัยนี้การมีคอนเทนต์ที่ถูกใจผู้ชมมากเท่าไหร่การก้าวกระโดดของธุรกิจนั้น ๆ ก็มีผลลัพธ์ที่นึ่งพอใจมากขึ้นเท่านี้น ดังนั้นหากเราเป็นผู้ที่ชอบในสายงานที่ต้องใช้ความถนันนด้านของ ความคิดสร้างสรรค์ ความเข้าใจในความต้องการของนั้นผู้จ้างและผู้ใช้บรการเป็นอย่างดี แน่นอนว่าคุณจะไปได้ดีในสายงานนี้อย่างแน่นอน

ซึ่งสายอาชีพที่กล่างมาข้างต้น ไม่ใช้เรื่องไกลตัวเราอีกต่อไป เพราะเราจะสังเกตุได้ว่าการที่เราก้าวทันโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วนั้น เราต้องอาศัยการปรับตัว เรียนรู้สิ่งใหม่อยู่เสมอ เพื่อให้ทักษะที่เรามีนั้นตอบโจทย์ด้านการทำงานในชีวิตของเราได้เป็นอย่างดี