ลูกค้าต้องการ ทำเว็บไซต์บริษัท เกี่ยวกับธุรกิจฉีด ขึ้นรูป ผลิตงานพลาสติก โดยลูกค้าต้องการนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท พร้อมกับผลงานการผลิตที่ผ่านมา ทีมงานจึงได้ออกแบบเว็บไซต์โดยใช้โทนส้มขาว ขาวพร้อมกับรองรับ Responsive
เข้าชมเว็บไซต์ ได้ที่ : www.fonplastic.com