Lanna Classic Cars เป็นอู่ซ่อมรถ ขายรถ Classic Land Rover , Alfa Romeo , BMW , Benz , Jaguar อีกทั้งยังมีอะไหล่ทั้งมือหนึ่ง และมือสอง จำหน่ายอีกด้วย โดยลูกค้าต้องการให้ออกแบบใหม่ คงความ Classic สวยงาม ทันสมัย รองรับการใช้งานทุกอุปกรณ์ และบนเว็บไซต์จะต้องแสดงข้อมูล ราคา อะไหล่รถยนต์นำเข้า ด้วย

เข้าชมเว็บไซต์ ได้ที่ : lannaclassiccars.com