ลูกค้าต้องการ ทำเว็บไซต์หน่วยงานวิจัย เทคโนโลยีขั้นสูงระดับสากล มีการจัดตั้งโครงการศูนย์ความเป็นเลิศ ด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม โดยศาสตราจารย์ อรุณ สรเทศน์ คณะวิศกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ลูกค้าเลือกใช้แพ็กเกจ Premium ที่มีจุดมุ่งหมายหลัก คือเป็นหน่วยปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยีขั้นสูงเทียบเคียงกับห้องปฏิบัติการฯในมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศญี่ปุ่นและสิงค์โปร์ ซึ่งเป็นศูนย์ทดสอบมาตรฐานที่อ้างอิงได้ และส่งเสริมกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อรองรับอุตสาหกรรมพื้นฐานของประเทศ 3 ประเภท ได้แก่ อุตสาหกรรมปิโตรเลียมและปิโตรเคมีภัณฑ์ อุตสาหกรรมอาหารและสุขภาพ และอุตสาหกรรมพลังงานและอิเล็กทรอนิกส์ โดยลูกค้าต้องการนำเสนอเกี่ยวกับข้อมูลการวิจัยทีมงานจึงได้ออกแบบเว็บไซต์ที่งานต่อการใช้งาน พร้อมกับรองรับ Responsive

เข้าชมเว็บไซต์ ได้ที่ : www.aroon.eng.chula.ac.th