ลูกค้าต้องการ ทำเว็บไซต์ธุรกิจ เกี่ยวกับสินเชื่อเพื่อธุรกิจ สินเชื่อสำหรับผู้ประกอบการ โดยลูกค้าต้องการแสดงข้อมูลด้านสินเชื่อ และข้อมูลการสมัคร โปรโมชั่นที่ชัดเจน ทีมงานจึงได้ ออกแบบเว็บไซต์ โดยใช้โทนสีเหลือง น้ำเงิน ขาว พร้อมกับรองรับ Responsive ทุกอุปกรณ์การใช้งาน
เข้าชมเว็บไซต์ ได้ที่ : www.sme-thanapat.com