ลูกค้าต้องการ ทำเว็บไซต์บริษัท  ที่ให้บริการเกี่ยวกับการออกแบบติดตั้ง และซ่อมบำรุงท่อดักส์สำหรับโรงงานอุตสาหกรรม โรงงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ  ลูกค้าต้องการแสดงข้อมูลในหน้าเว็บไซต์ เพื่อผู้เข้าชมได้ดูรายละเอียดสินค้างานท่อดักท์ รวมถึงผลงานที่ผ่านมาได้ทำการรวมรวมไว้หน้าเว็บไซต์ให้คนได้เข้าชม รวมถึงข้อมูลของบริษัทและหน้าติดต่อเรา มีการแบ่งสัดส่วน แยกประเภทชัดเจนตามหัวข้อ ทำให้ค้นหาง่ายต่อผู้เข้าชมเว็บไซต์ ลูกค้าจึ่งเลือกใช้แพ็กเกจ Premium เพื่อรองรับข้อมูลของบริษัท ทีมงานจึงออกแบบให้ใช้งานง่าย และรองรับการแสดงผลแบบ Responsive ทุกอุปกรณ์การใช้งาน

เข้าชมเว็บไซต์ ได้ที่ : www.nsbsupply.com