ลูกค้าต้องการ ทำเว็บไซต์การศึกษา  เกี่ยวกับการเรียนการสอนของหลักสูตรสัตวศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากรที่มีจุดเด่นในเรื่องของ การเรียนรู้จริง ปฏิบัติจริง ให้นักศึกษามีความคิดสร้างสรรค์ ได้รับทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิตผ่านการทำกิจกรรมต่าง ๆ ทำให้นักศึกษามีความรู้ ความเชี่ยวชาญในวิชาการ และทักษะวิชาชีพด้านสัตวศาสตร์ ใครที่สนใจเรียนคณะนี้สามารถกดสมัครเรียนผ่านหน้าเว็บไซต์ได้เหมือนกัน ลูกค้าเลือกใช้แพ็กเกจ Premium ทีมงานจึงออกแบบให้ใช้งานง่าย มีการแสดงรายละเอียดชัดเจน และรองรับการแสดงผลแบบ Responsive ทุกอุปกรณ์การใช้งาน

เข้าชมเว็บไซต์ ได้ที่ : www.animalscisu.com