บริษัทอะเมริซีด อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด ต้องการจัดทำเว็บไซต์ และออกแบบเว็บไซต์ใหม่ โดยทางบริษัทเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการปรับปรุงพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับ และจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งต้องการให้เว็บไซต์มีความสวยงาม น่าสนใจ ค้นหาผลิตภัณฑ์ได้ง่าย เป็นเว็บไซต์ 2 ภาษา คือ อังกฤษ และไทย

เข้าชมเว็บไซต์ ได้ที่ : ameriseed.net