ทำความรู้จักกับ ChatGPT

ChatGPT หรือ คลังเก็บข้อมูลบนโลกอินเทอร์เน็ต ที่สรุปใจความของเนื้อหามาให้อย่างง่ายดาย เพียงมีคำถามที่ชัดเจนและตรงประเด็น เจ้า ChatGPT ก็จะมีคำตอบมาให้อย่างที่เราต้องการเลยล่ะ และ ChatGPT ตัวนี้ยังมีความสามารถด้าน Creative ช่วยเป็น idea ในการคิดริเริ่มสร้างสรรค์ให้สายงานที่เกี่ยวข้องได้เป็นอย่างดี เรียกได้ว่าเป็นผู้รอบรู้ที่เข้ามาช่วยงานในทุกสายอาชีพได้มากขี้นนั่นเอง

แต่จะว่าไป เจ้า ChatGPT ก็มีข้อจำกัดบางอย่างเหมือนกันนะ อย่างเช่น
การสร้างเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง หรืออาจมีความคลาดเคลื่อนในการเรียนรู้และสร้างเนื้อหา และไม่สามารถเข้าใจหรือตอบคำถามที่ซับซ้อนหรือมีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางได้
ถึงแม้เจ้าแชทบทตัวนี้จะช่วยให้คำแนะนำ และค้นหาคำตอบได้มากเพียงใด เราก็ควรที่จะพึงระวังการใช้งานเจ้า ChatGPT และใช้งานอย่างรอบคอบเพื่อป้องกันข้อเสียที่อาจเกิดขึ้นได้ และเพื่อให้การใช้งานได้เกิดคำตอบที่เหมาะสมและเกิดอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด